Будет полезно
Проектно-кошторисна документація – комплекс документів, які розкривають сутність проекту та містять обґрунтування його доцільності і можливості бути реалізованим; документація, яка містить текстові та графічні матеріали і визначає архітектурні, функціонально-технологічні, конструктивні та інженерно-технічні рішення для забезпечення будівництва, реконструкції та / або технічного переоснащення об’єктів капітального будівництва та інженерних комунікацій.
Зміст і обсяг проектно-кошторисної документації для окремих об’єктів будівництва визначаються нормативними документами, інструкціями з розробки проектів і кошторисів.
Кошторис на будівництво
Будівництво об’єкту починається із проектування та складання кошторису витрат на будівництво. Він в себе включає складання плану витрат, надходження матеріальних, трудових та грошових ресурсів, які потрібні, щоб почати, провести і закінчити будівництво. Кошторис на будівництво у нас https://bpe.com.ua робиться, для того, щоб чітко оцінити та передбачити витрати, термін роботи, час окупності та інше.
Перш ніж почати підраховувати витрати на будівництво, потрібно знати, що кошторис на будівництво і кошторис на ремонт окремого приміщення – це різні кошториси. Виходячи із принципів звичайної логіки, має бути ясно, що кошторис на ремонт приміщення – це частина стандартного кошторису на будівництво, яка стосується лише внутрішнього оздоблення приміщення. Тому складати кошторис на будівництво за шаблоном кошторису на ремонт не можна.
Якщо розглядати загальні варіанти, то в кошторисі відбивається досконально суть технологічних операцій та процесів будівництва, також визначаються їх фізичні обсяги, враховується вартість роботи за одиницю. Оптимальним є варіант, коли кошторис на будівництво містить у собі вартість будівельних матеріалів та величину заробітної плати робітників, так як деякі будівельні компанії часто надають кошториси, які не містять такої інформації і не дають можливості контролювати хід робіт і здачу-приймання виконаних етапів.
Правильно складений кошторис на будівництво – це документ, в якому можливо не тільки довідатися про кінцеву вартість ремонту чи будівництва, але і провести додаткове коригування, якщо попередній розрахунок витрат занадто великий (можна відмовитися від виконання дорогих робіт або від використання дорогих будівельних матеріалів).
Кошторисна документація – це частина загального комплексу проектної документації, яка визначає кошторисну вартість проектованих автомобільних доріг, будівель і споруд на них або їх черг будівництва. Залежно від стадії проектування складається наступна кошторисна документація: у складі проекту – зведений кошторисний розрахунок вартості, зведення витрат, об’єктні та локальні кошторисні розрахунки, кошториси на проектні та вишукувальні роботи; в складі робочої документації – об’єктні та локальні кошториси; в складі робочого проекту (при одностадійному проектуванні) – зведений кошторисний розрахунок вартості, зведення витрат, об’єктні та локальні кошториси (об’єктні та локальні розрахунки – для об’єктів з тривалістю будівництва понад два роки). У складі проектів і робочої документації складається також відомість кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять до пускового комплексу. До кошторисної документації в складі затвердженого проекту (робочого проекту) розробляється спеціальна пояснювальна записка, яка містить всі вихідні дані, прийняті при розробці кошторисної документації.
Нормативне регулювання експертизи кошторисної частини
Відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обовязкова експертиза кошторисів потрібна для проектів будівництва об’єктів, які:
1) за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (орієнтовний перелік об’єктів по класах наслідків  (відповідальності), – щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
2) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд;
3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, – щодо кошторисної частини проектної документації.
За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині, або окремих розділів проектної документації.
Відповідно до статті 32 зазначеного Закону віднесення об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.
Порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності визначається Кабінетом Міністрів України.
Стосовно вищевикладеного слід зазначити наступне.
Положення чинного ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» (у т.ч. і довідкового додатку П) діють у частині, що не суперечать положенням нормативно-правових актів більш високого рівня.
Відповідно до п.2 ст. 32 Закону категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва.
Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається  відповідно до п. 5.1 чинного  ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
У зв’язку з чим визначену проектною документацією категорію складності об’єктів будівництва необхідно перевіряти з урахуванням класу наслідків (відповідальності).
При цьому пропонується наступна схема урахування класу наслідків (відповідальності) СС-1; СС-2; СС-3:
класу наслідків СС-1 відповідають І та ІІ категорія складності;
класу наслідків СС-2 відповідають  ІІІ та ІV категорія складності;
класу наслідків СС-3 відповідає V категорія складності.
Для проведення експертизи кошторисної частини проекту будівництва замовник будівництва (або особа за його дорученням) повинен надати наступні документи:
Лист-звернення до директора ТОВ «ПРОЕКСП».
Реєстр проектно-кошторисної документації, яка надається для проведення експертизи.
Копії правоустановчих документів:
Для фізичних осіб – копії паспорта та  ідентифікаційного номера замовника;
Для юридичних осіб – копії:
Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписки з ЄДРПОУ;
довідки ЄДРПОУ;
Документу, що уповноважує посадову особу на укладення договору на проведення експертизи, а також экспертиза сметной документации (відповідні сторінки статуту, доручення, положення, наказ тощо) можливо замовити на нашому сайті
– Свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку (якщо замовник не є платником ПДВ – надається відповідний лист на ім’я директора підприємства);
Анкета замовника.
Кошторисна документація у повному обсязі (1 екземпляр
у паперовому та електронному вигляді).
Проектна документація, оформлена відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому вигляді (1 екземпляр), якщо кошторисна документація складена за проектом будівництва.
Копія кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця
(ГАПа, ГІПа, інженера-кошторисника).

17-11-2018, 13:14


Поиск клуба